CORONA INFO♠#

Naše ponude prikazane su u punom obimu i sa najboljom namjerom da ih realiziramo u potpunosti.

1.    Svi smještajni kapaciteti suglasni su da u slučaju odluke našeg kriznog stožera ili odluke lokalne zajednice, gdje je područje u koju putujemo označeno sa crvenim, mogu obostrano otkazati putovanje sa potpunim povratom uplaćenog iznosa za cijenu aranžmana, bilo da se radi o individualnom otkazu ili otkazu putovanja od strane agencije. Osiguranje od otkaza u slučaju bolesti ne ulazi u cijenu aranžmana.

2.    U slučaju individualnog otkaza povrat sredstava izvršiti će se prema Općim uvjetima poslovanja agencije. Iznimno ove godine individualni otkaz je moguć i u slučaju loše epidemiološke situacije i bojazni od zaraze. U tom slučaju agencija će sama izvršiti povrat sredstava umanjeno za 5% cijene aranžmana. Osiguranje od otkaza u slučaju bolesti ne ulazi u cijenu aranžmana.

3.    Realizaciju programa i animacijskih aktivnosti provoditi ćemo u skladu sa mjerama koje će biti na snazi u to vrijeme. Iz tog razloga postoji realna mogućnost da će neki naši programi morati biti modificirani ili nerealizirani u odnosu na prošle godine.

Covid uvjeti za otkaze aranžmana
Related Projects

Start typing and press Enter to search